Кошик
432 відгуків
+380 (68) 540-18-88
+380 (73) 540-18-88
Інтернет-магазин ForLifes
Кошик

Публічний договір / договір оферти / політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності, далі - Політика, діє стосовно обробки персональних даних, які може отримати Інтернет-магазин ForLifes від фізичних осіб (суб'єктів персональних даних) на підставі Конституції України і Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р. №2297-VI (далі - Закон), а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р. (EU General Data Protection Regulation, далі - GDPR) та іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних, спільно іменоване далі - Законодавство.

Ця Політика конфіденційності розроблена, щоб розповісти Вам:

  • що таке персональні дані;
  • які Ваші персональні дані ми збираємо;
  • як і чому ми використовуємо їх;
  • кому ми передаємо Ваші персональні дані;
  • як ми захищаємо конфіденційність Ваших персональних даних;
  • як з нами зв'язатися і до кого звернутися, якщо у Вас виникнуть питання щодо обробки Ваших персональних даних.

Ми обробляємо Ваші персональні дані лише у разі, якщо виконано одну з умов, зазначених у статті 6 GDPR, в тому числі, але не виключно:

  • Ви дали згоду на обробку Ваших персональних даних;
  • обробка необхідна в цілях надання послуг;
  • така обробка вимагається законодавством країн, в якому Ви перебуваєте.

Ми дійсно серйозно ставимося до безпеки персональних даних наших клієнтів, потенційних клієнтів та інших осіб, які звернулися до нас, тому прагнемо захищати конфіденційність Ваших персональних даних. Адміністрація зобов'язується прийняти всі необхідні заходи для запобігання зловживання Вашими персональними даними, які стають нам відомі. Ми будемо обробляти Ваші персональні дані в суворій відповідності з вимогами чинного Законодавства та виключно за наявності законних підстав на таку обробку.

Ви не зобов'язані надавати нам персональні дані, але без певної інформації про Вас ми не зможемо надати Вам деякі наші послуги. У випадку, якщо ми контролюємо способи збору Ваших персональних даних та визначаємо цілі, для яких ці персональні дані використовуються, Адміністрація є "контролером персональних даних" для цілей GDPR та іншого застосовного європейського законодавства про захист даних, а також "власником персональних даних" у сенсі Закону.

                            1. Терміни та визначення

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (Користувач);

Особливі категорії персональних даних – це так звані "чутливі" персональні дані, які можуть завдати шкоди суб'єкту даних на роботі, в навчальному закладі, в середовищі проживання, або можуть призвести до його дискримінації в суспільстві. Наприклад, це персональні дані, які містять інформацію про расове походження, політичні чи релігійні погляди, про членство в профспілках, про стан здоров'я, сексуального життя, біометричні або генетичні дані. У термінології українського законодавства - це такі персональні дані, обробка яких становить особливий ризик для суб'єктів персональних даних;

Суб'єкт персональних даних - це фізична особа, до якого належать: персональні дані і за цим персональних даних можна ідентифікувати, або яке вже ідентифіковано;

Адміністрація сайту (Адміністрація, а також далі за текстом ми, нами, нас, нам) – інтернет – магазин https://forlifes.com.ua/магазин р. в Київ, Дніпро, Кривий Ріг;

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Поширення персональних даних - дії щодо передачі відомостей про фізичну особу з згоди суб'єкта персональних даних;

Використання персональних даних - будь-які дії Адміністрації щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єктів персональних даних чи відповідно до законодавства України;

Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;

Користувач - суб'єкт персональних даних, будь-яка дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Політики у власних інтересах для підвищення своєї кваліфікації або навичок як фінансового спеціаліста, яка зареєструвалася в онлайн-сервісі https://forlifes.com.ua/ за допомогою мережі Інтернет;

Особистий кабінет - розділ онлайн-сервісу, доступ до якого Користувача здійснюється після його реєстрації в онлайн-сервісі https://forlifes.com.ua/ та введення унікального логіна і пароля. Особистий кабінет містить персональні дані Користувача і призначений для перегляду і управління доступними функціональними можливостями онлайн-сервісу;

Реєстрація - дії Користувача щодо заповнення і відправлення реєстраційної форми, розміщеної в онлайн-сервісі, які, у разі відсутності у Адміністрації заперечень щодо реєстрації, мають наслідком надання доступу в Особистий кабінет;

Авторизація - введення Користувачем свого логіна і пароля для входу в свій Особистий кабінет в онлайн-сервісі;

Політика - дана Політика конфіденційності, розташована за адресою https://forlifes.com.ua/

2. Загальні положення

2.1. Політика застосовується щодо всіх Ваших персональних даних, які можуть бути отримані Нами в процесі використання Вами онлайн-сервісу. Справжня Політика поширюється на персональні дані, одержані як до, так і після введення в дію цієї Політики.

2.2. Мета Політики полягає в доведенні до Вас, необхідної інформації, що дозволяє оцінити, які персональні дані і з якими цілями обробляються нами, методи їх обробки і забезпечення безпеки.

2.3. При використанні онлайн-сервісу, Ви, повідомивши Адміністрації свої персональні дані, у тому числі через третіх осіб, визнаєте свою згоду на обробку своїх персональних даних у відповідності з цією Політикою.

2.4. У разі незгоди з умовами цієї Політики, Ви зобов'язані припинити використовувати онлайн-сервіс.

2.5. Згода на обробку персональних даних може бути відкликано суб'єктом персональних даних. У разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних, Адміністрація має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних, за наявності підстав, зазначених у Законодавстві.

2.6. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем, не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Адміністрація виходить з того, що Користувач діє сумлінно, обачно, надає достовірні і достатні персональні дані і докладає всіх необхідних зусиль до підтримки таких даних в актуальному стані і не порушує права третіх осіб.

2.7. Погоджуючись з умовами цієї Політики, Ви підтверджуєте, що у момент збору персональних даних повідомлені про осіб, яким передаються персональні дані, зміст і цілі збору персональних даних. Ви підтверджуєте (гарантуєте), що персональні дані, які передані нам на обробку, передані за згодою власників персональних даних у межах Законодавства.

2.8. Адміністрація, отримавши персональні дані від Користувача, не приймає на себе зобов'язання щодо інформування суб'єктів (їх представників), персональні дані яких йому передані, про початок обробки персональних даних, оскільки обов'язок здійснити відповідне інформування, при укладенні договору з суб'єктом персональних даних та/або при отриманні згоди на таку передачу, несе Користувач, який передав персональні дані.

2.9. Обробку Ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону. Обробка персональних даних осіб, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (далі - "GDPR"). Також законодавство інших країн, може встановлювати додаткові вимоги.

2.10. Ця Політика діє щодо всієї інформації, яку Адміністрація може отримати Користувача при використанні їм онлайн-сервісу, а також в ході виконання Адміністрацією будь-яких угод і договорів з Користувачем.

2.11. Справжня Політика є внутрішнім документом Адміністрації.

2.12. Контролер персональних даних звільняється від відповідальності за наслідки, що настали у зв'язку з обробкою їм персональних даних, у разі якщо він не несе відповідальності за подію, що спричинило настання таких наслідків.

Ви також погоджуєтеся з тим, що Власник персональних даних має право надавати доступ та передавати Ваші персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, виключно, якщо при цьому не змінюється мета їх обробки і тільки у випадках, передбачених цією Політикою конфіденційності та/або законодавством України.

Ніхто у віці до 18 років не повинен надавати нам персональну інформацію через Онлайн-сервіс. Ми не збираємо цілеспрямовано персональну інформацію осіб молодше 18 років. Батьки і опікуни повинні постійно контролювати пов'язану з цим діяльність своїх дітей.

3. Склад персональних даних

3.1. Адміністрація для здійснення своєї діяльності та для виконання своїх зобов'язань обробляє персональні дані Користувача, надані їм при реєстрації на сайті https://ekomama.com.ua і зберігаються в особистому кабінеті.

3.2. До персональних даних належать: прізвище, ім'я, по батькові, адреса електронної пошти, номер мобільного/стаціонарного телефону, країна проживання, дата народження.

Ми просимо Вас повідомляти тільки ті персональні дані, які необхідні для надання обраної Вами послуги, отримання інформаційної розсилки або відповіді на Ваш спеціальний запит/претензію. У теж час, якщо Ви вирішите повідомити нам додаткові персональні дані, ми також зможемо обробити їх з необхідним рівнем захисту.

3.3. Адміністрація має право встановлювати вимоги до складу персональних даних, які повинні обов'язково надаватися при використанні онлайн-сервісу. Якщо певна інформація не відзначена Адміністрацією як обов'язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем за своїм розсудом.

3.4. Дані, які автоматично передаються Адміністрації при використанні онлайн-сервісу Користувачем за допомогою встановленого на пристрої програмного забезпечення: IP-адреса, інформація про браузері і вигляд операційної системи пристрою, технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, дата і час доступу до онлайн-сервісу.

4. Підстави та мету обробки персональних даних

4.1. Підставами для обробки персональних даних є:

1) згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних Адміністрацією;

2) укладення та виконання договору, однією із сторін якого є суб'єкт персональних даних або який укладено на користь суб'єкта персональних, або для здійснення заходів, що передують укладенню договору на вимогу суб'єкта персональних;

3) необхідність виконання Адміністрацією вимог передбачених Законодавством.

4.2. Метою обробки персональних даних є:

⦁ здійснення покладених на Адміністрацію функцій у відповідності з законодавством України і GDPR;

⦁ збору, зберігання і обробки персональних даних отриманих в онлайн-сервісі в рамках Закону і GDPR;

⦁ для відправлення Користувачеві комерційних (маркетингових) повідомлень, які містять додаткову інформацію про послуги, актуальних акції та спеціальні пропозиції, що стосуються послуг, що надаються Адміністрацією за допомогою онлайн-сервісу.

⦁ ідентифікація суб'єкта персональних даних при використанні онлайн-сервісу;

⦁ зв'язок із суб'єктом персональних даних у разі необхідності, в тому числі, направлення пропозицій, інформаційних матеріалів, повідомлень, інформації та запитів, реклами, а також обробка запитів суб'єкта персональних даних;

⦁ поліпшення якості онлайн-сервісу, зручності його використання, розробка нових функціональних можливостей і поліпшення якості обслуговування;

⦁ підвищення професійних навичок і кваліфікації Користувача;

⦁ проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;

⦁ виконання Адміністрацією договірних та інших зобов'язань перед Користувачем за угодами, укладеними між Адміністрацією та Користувачем або третіми особами в інтересах Користувача.

5. Основні принципи обробки персональних даних

5.1. Обробка персональних даних Адміністрацією здійснюється на основі принципів:

5.1.1. Законності цілей і способів обробки персональних даних;

5.1.2. Сумлінності Адміністрації, як власника персональних даних, досягається шляхом виконання вимог законодавства України щодо обробки персональних даних;

5.1.3. Досягнення конкретних, заздалегідь визначених цілей обробки персональних даних;

5.1.4. Відповідності цілей обробки персональних даних цілям, визначеним заздалегідь і заявленим при зборі персональних даних;

5.1.5. Відповідність переліку та обсягу оброблюваних персональних даних, а також способів обробки персональних даних заявленим цілям обробки;

5.1.6. Достовірність персональних даних, їх достатності для цілей обробки, неприпустимість обробки персональних даних, надмірних по відношенню до цілей обробки персональних даних;

5.1.7. Забезпечення при обробці персональних даних точності персональних даних, їх достатності, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних.

5.1.8. Неприпустимість об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з цілями несумісними між собою;

5.1.9. Зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають мети їх обробки.

5.1.10. Обробляються персональні дані підлягають знищенню або знеособлення по досягненню цілей обробки необхідності у досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законодавством України та GDPR.

5.1.11. Ми також повинні враховувати періоди, для яких нам, можливо, буде потрібно зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов'язань перед Вами або контролюючими органами.

5.1.12. Ми можемо з плином часу мінімізувати Ваші персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоб вони більше не могли бути пов'язані з Вами особисто. В цьому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію зі статистичної або іншою метою без подальшого повідомлення Вас, оскільки така інформація перестає бути персональними даними.

5.2. Обробка персональних даних здійснюється Адміністрацією у статистичних чи інших дослідницьких цілях за умови обов'язкового знеособлення персональних даних.

5.3. Адміністрація не здійснює обробку персональних даних, що стосуються расового або етнічного походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних і генетичних даних.

5.4. Обробка персональних даних здійснюється з дотриманням умов, визначених законодавством України та GDPR.

                  6. Строки обробки персональних даних

6.1. Строки обробки персональних даних визначаються виходячи з цілей обробки, але не довше ніж це визначено Законодавством.

6.2. Персональні дані, що строк обробки (зберігання) яких закінчився, повинні бути знищені або знеособлені, якщо інше не передбачено Законом. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо строк зберігання персональних даних не встановлено Законом. Обробляються персональні дані підлягають знищенню або знеособлення по досягненні цілей обробки необхідності у досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено Законом. Ми також повинні враховувати періоди, для яких нам, можливо, буде потрібно зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов'язань перед Вами або контролюючими органами (відповідно до Регламенту ЄС 261/2004).

6.3. Ми можемо з плином часу мінімізувати Ваші персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоб вони більше не могли бути пов'язані з Вами особисто. В цьому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію без подальшого інформування Вас.

7. Коло осіб, допущених до обробки персональних даних з боку Адміністрації

7.1. Для досягнення цілей цієї Політики до обробки персональних даних допущені тільки ті співробітники Адміністрації, на яких покладено такий обов'язок відповідно до їх службовими (трудовими) обов'язками. Доступ інших працівників може бути наданий виключно в передбачених Законом випадках. Адміністрація гарантує від своїх співробітників дотримання конфіденційності і забезпечення безпеки персональних даних при їх обробці.

7.2. Адміністрація має право передати персональні дані третім особам у наступних випадках:

- суб'єкт персональних даних письмово висловив свою згоду на такі дії;

- передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством у межах встановленої законодавством процедури. При цьому доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону або не може їх забезпечити.

7.3. Адміністрація вправі доручити обробку персональних даних третій особі за згодою суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України, на підставі укладеного з третьою особою договору, умовою якої є дотримання конфіденційності і нерозголошення персональних даних.

7.4. Представники органів державної влади (у тому числі контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів), отримують доступ до персональних даних, що оброблюються Адміністрацією, в обсязі та в порядку, визначеному Законодавством.

         8. Реалізація захисту персональних даних

8.1. Діяльність Адміністрації по обробці персональних даних в інформаційних системах нерозривно пов'язана із захистом Адміністрацією конфіденційності отриманої інформації, якщо це не суперечить чинному законодавству.

8.2. Система захисту персональних даних включає в себе організаційні та (або) технічні заходи, визначені з урахуванням актуальних загроз безпеки персональних даних та інформаційних технологій, що використовуються в інформаційних системах. Адміністрація здійснює оновлення цих заходів з появою нових технологій у разі необхідності.

8.3. Обмін персональними даними при їх обробці в інформаційних системах здійснюється по каналах зв'язку, захищеним технічними засоби захисту інформації.

8.4. При обробці персональних даних в інформаційних системах Адміністрацією забезпечуються:

⦁ проведення заходів, спрямованих на запобігання несанкціонованого доступу до персональних даних та (або) передача їх особам, які не мають права доступу до такої інформації;

⦁ своєчасне виявлення фактів несанкціонованого доступу до персональних даних;

⦁ недопущення впливу на технічні засоби автоматизованої обробки персональних даних, в результаті якої може бути порушена їх функціонування;

⦁ можливість негайного поновлення персональних даних, модифікованих і знищених внаслідок несанкціонованого доступу до них;

⦁ постійний контроль рівня захищеності персональних даних.

8.5. Щодо персональної інформації зберігається конфіденційність, за винятком випадків, коли технологія онлайн-сервісу або налаштування використовується Користувачем програмного забезпечення передбачають відкритий обмін інформацією з іншими Користувачами онлайн-сервісу або з будь-якими користувачами мережі Інтернет.

8.6. Адміністрація реалізує наступні вимоги законодавства України у сфері персональних даних:

⦁ вимоги конфіденційності персональних даних;

⦁ вимоги про забезпечення реалізації суб'єктом персональних даних своїх прав;

⦁ вимоги про забезпечення точності персональних даних, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних (з прийняттям (забезпеченням прийняття заходів по видаленню або уточнення неповних або неточних даних);

⦁ вимоги до захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій у відношенні персональних даних;

⦁ інші вимоги Закону.

8.7. У відповідності з Законом Адміністрація самостійно визначає склад і перелік заходів, необхідних та достатніх для забезпечення виконання обов'язків, передбачених законодавством у сфері персональних даних від несанкціонованого або незаконної обробки та від ненавмисної втрати, знищення або пошкодження.

Адміністрація дотримується принципу мінімізації персональних даних. Ми обробляємо тільки ту інформацію, яка нам необхідна, або інформацію, яку Ви за своєю згодою надасте більше меж необхідної обробки. Крім цього, ми налаштували все інтерфейси Онлайн-сервісу і програми для надання послуг так, щоб дотримувалася максимально можлива конфіденційність, налаштування якої можна відкоригувати за своїм розсудом. При передачі персональних даних державним органам ми завжди використовуємо найбільш безпечні та перевірені шляхи передачі таких даних.

8.8. Cookies та інші технології відстеження.

Cookies - це невеликі текстові файли, які зберігають сайти на пк або мобільних пристроях в момент, коли Ви починаєте їх використовувати. Таким чином, сайт на час буде пам'ятати Ваші переваги і дії, які Ви виконали, в тому числі для того, щоб Вам не потрібно було повторно вводити ці дані. Наші файли cookies самі по собі не ідентифікують окремого користувача, а ідентифікують лише комп'ютер або мобільний пристрій, яким Ви користуєтеся.

Cookies та інші технології відстеження в нашому онлайн-сервісі можуть використовуватися різними способами, наприклад, з метою експлуатації онлайн-сервісу, аналізу відвідуваності або в рекламних цілях. Cookies та інші технології відстеження ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості та ефективності наших послуг.

Для отримання додаткової інформації про те, що таке cookies, як вони працюють, як ними керувати або як їх видалити, перейдіть на www.allaboutcookies.org.

Повідомляємо Вам, що Ви можете в налаштуваннях деяких інтернет-браузерів можна налаштувати заборона cookies та інших технологій відстеження. При цьому Ви повинні розуміти, що якщо Ви вимкніть деякі файли cookies, функціональність онлайн-сервісу може бути обмежена і Ви не зможете використовувати всі його переваги, а також можлива некоректна робота деяких сторінок.

9. Права суб'єкта персональних даних

9.1. Права суб'єктів персональних даних відповідно до законодавства України:

9.1.1. Знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мети їх обробки, місцезнаходження розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених Законом.

9.1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.

9.1.3. На доступ до своїх персональних даних.

9.1.4. Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків передбачених Законом, відповідь про те, обробляються його персональні дані, і які саме.

9.1.5. Пред'являти вмотивовану вимогу до Адміністрації про заперечення щодо обробки своїх персональних даних.

9.1.6. Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо дані обробляються незаконно чи є недостовірними.

9.1.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

9.1.8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Адміністрації до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.

9.1.9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9.1.10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди.

9.1.11. Відкликати згоду на обробку персональних даних.

9.1.12. Ознайомитися з механізмом автоматичної обробки персональних даних.

9.1.13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

9.1.14. Адміністрація вправі доручити обробку персональних даних третій особі за згодою суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України, на підставі укладеного з третьою особою договору, умовою якої є дотримання конфіденційності і нерозголошення персональних даних.

9.1.15. Представники органів державної влади (у тому числі контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів), отримують доступ до персональних даних, що оброблюються в Адміністрації, в обсязі та в порядку, визначеному законодавством України.

9.2. Інші права суб'єктів персональних даних відповідно до GDPR:

Крім українського законодавства із захисту персональних даних, Адміністрація уважно ставиться до забезпечення Ваших прав, встановлених GDPR.

9.2.1. Право на інформацію.

Ми готові надавати суб'єктам даних інформацію про те, які з їх персональних даних ми обробляємо.

Якщо у Вас буде бажання взнати, які Ваші персональні дані ми обробляємо, Ви зможете зробити запит на цю інформацію у будь-який час, в тому числі, шляхом звернення до Адміністрації. Перелік даних, які ми повинні Вам надати, Ви можете знайти в статтях 13 і 14 GDPR. При цьому, при зверненні Ви повинні повідомити нам свої конкретні вимоги, щоб ми могли на законних підставах розглянути Ваш запит і дати відповідь.

Зверніть увагу, що в разі, якщо ми не зможемо засвідчити Вашу особу шляхом обміну електронними повідомленнями або під час Вашого звернення по телефону, або у разі обгрунтованих сумнівів щодо Вашої особистості, ми можемо попросити Вас надати документ, що посвідчує особу, в тому числі шляхом особистої явки за адресою місця знаходження Адміністрації. Тільки таким чином ми зможемо уникнути розголосу Ваших персональних даних особи, яка може видавати себе за Вас.

Ми опрацюємо запити в найкоротші терміни, але в той же час просимо пам'ятати, що надання повного та законного відповіді щодо персональних даних - це складний процес, який може тривати до місяця.

9.2.2. Право на виправлення даних в Вас.

Якщо Ви виявити, що деякі персональні дані, які ми подбаємо про Вас, є неправильним або застарілими, будь ласка, повідомте нам про це. В цьому випадку ми можемо попросити Вас НАДАТИ документ, що посвідчує особу, в тому числі шляхом особистої явки за адресою місця знаходження Адміністрації.

Якщо Ви хочете виправити персональні дані, Які обробляються нами, Ви можете провести коригування самостійно, виконавши вхід в свій особистий кабінет в онлайн-сервісі або зв'язавшись з Адміністрацією.

У Деяких випадках ми НЕ зможемо змінити Ваші особисті дані. Зокрема, таким випадком може бути, коли Ваші персональні дані вже були використані в процесі виконання договору і/або вони містяться в податковому документі, який був оформлений в узгодженні з Податковим законодавством.

9.2.3. Відкликання згоди на обробку персональних даних та право на забуття

У разі, якщо Адміністрація обробляє Ваші персональні дані на підставі згоди на обробку персональних даних (зокрема, з метою здійснення маркетингових/рекламних розсилок), подальшу обробку можна в будь-який час припинити. Досить відкликати згоду на таку обробку.

Ви також можете використовувати своє право на забуття. У випадках, передбачених ст. 17 GDPR, Адміністрація знищить Ваші персональні дані, які обробляє, за винятком персональних даних, які ми зобов'язані будемо зберегти відповідності з вимогами законодавства.

Так само і в цьому випадку, в цілях безпеки, Адміністрація може попросити Вас надати документ, що посвідчує особу, в тому числі, безпосередньо за адресою місця знаходження Адміністрації.

10. Місце зберігання персональних даних

Адміністрація зберігає дані на порталі «Prom».

11. Зміна політики конфіденційності

11.1. Настоящая Политика может быть изменена или прекращена Администрацией в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователей, в том числе, если этого требует применяемое законодательство. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения в онлайн-сервисе, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Поэтому мы просим Вас посещать онлайн-сервис https://forlifes.com.ua/, чтобы убедиться в том, что Вы обладаете актуальной информацией.

12. К кому Вы можете обратиться для защиты Ваших персональных данных

12.1. Якщо у Вас виникнуть питання, зауваження, скарги або побажання щодо захисту та обробки персональних даних, Ви можете звертатися: E-mail: forlifesua@gmail.com.

Обов'язково вказуйте в усій кореспонденції свої ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, а також детальні питання, зауваження, скарги чи вимоги.

12.2. Адміністративний орган з питань захисту персональних даних в Україні - це Управління з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (http://www.ombudsman.gov.ua/ru/page/zpd/). Ви можете звертатися до нього зі скаргами або пропозиціями, якщо вважаєте, що порушені Ваші права у зв'язку з обробкою персональних даних.

 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner